Chỉ từ 1.500.000 là bạn đã có thể Livestream bán hàng chuyên nghiệp