Chỉ từ 1.500.000 Bạn đã có bộ ảnh như ý
Chụp Mỹ phẩm , trang sức , thuốc
Chụp khai trương , event v.vv.v