Cho thuê máy quay chuyên nghiệp
Các dòng máy Sony Pmw300 , FS7 ,
Các dòng ống kính