BẢNG GIÁ LIVESTREAM

3 MÁY
6 TRIỆUVNĐ/BUỔI
 • Livestream 3 camera 4 góc máy
 • – 3 Bộ camera + 3 chân máy quay
 • – 3 Thợ quay phim
 • – 1 Hệ thống livestream
 • – 1 Hệ thống trộn hình
 • – 1 Đạo diễn hình D.O.P
 • – 1 Kỹ thuật viên
 • – 1 Đường truyền 4G miễn phí
 • – Thời lượng 2h (Trên 2h thỏa thuận riêng)

BẢNG GIÁ CÁC GÓI QUAY QUẢNG CÁO

Gói Cơ Bản
Dưới 10TrVNĐ
 • Dựng phim 3 – 5 phút
 • Chất lượng hình ảnh: full HD
 • Thời gian quay 4-5 tiếng
 • Ý tưởng kịch bản Chuyên nghiệp
 • Đạo diễn 1
 • Quay phim 1
 • Ánh Sáng 2
 • Hỗ trợ Chạy Quảng Cáo FB
Gói Semi Pro
10Tr – 15TrVNĐ
 • Dựng phim 3 – 5 phút
 • Chất lượng hình ảnh: full HD
 • Thời gian quay 4-5 tiếng
 • Ý tưởng kịch bản Chuyên nghiệp
 • Đạo diễn 1
 • Quay phim 1
 • Ánh Sáng 2
 • Hỗ trợ Chạy Quảng Cáo FB
Gói Pro
15Tr – 30TrVNĐ
 • Dựng phim 2 phút
 • Chất lượng hình ảnh: full HD
 • Thời gian quay 6 -12 tiếng
 • Ý tưởng kịch bản Chuyên nghiệp
 • Đạo diễn 1
 • Quay phim 2
 • Ánh Sáng 2
 • Hỗ trợ Chạy Quảng Cáo FB
Gói Super pro
Trên 50TrVNĐ
 • Dựng phim 2 – 3 phút
 • Chất lượng hình ảnh: full HD
 • Thời gian quay 6 -12 tiếng
 • Ý tưởng kịch bản Chuyên nghiệp
 • Đạo diễn 1
 • Quay phim 2
 • Ánh Sáng 2
 • Hỗ trợ Chạy Quảng Cáo FB