****
**** 
GÓI DOANH NGHIỆP: (đơn vị tính 1 buổi)
1/ Chụp hình: 1.200.000
2/ Chụp hình phóng sự: 2.000.000
3/ Chụp hình sản phẩm: 3.000.000
4/ Quay phim FullHD / 4K giao file gốc: 1.000.000 - 1.500.000
5/ Quay phim Timelapse: 1.500.000
6/ Quay phim Flycam 4K giao file gốc: 2.000.000
7/ Livestream với 1 máy quay phim: 3.000.000
8/ Quay và dựng phim FullHD / 4K: 1.800.000 - 2.500.000 (1 Clip)
9/ Quay và dựng phim phóng sự FullHD / 4K: 2.400.000 - 5.000.000 (1 Clip)
10/ Quay và dựng MV ca nhạc FullHD / 4K: 3.000.000 - 6.000.000 (1 Clip)
11/ Quay và dựng phim ngắn FullHD / 4K: 5.000.000 - 10.000.000 (1 Clip)
12/ Quay và dựng phim giới thiệu sản phẩm / doanh nghiệp FullHD / 4K: 
5.000.000 - 10.000.000 (1 Clip)
13/ Quay và dựng TVC FullHD - 4K: 30.000.000 - 60.000.000 (1 Clip)

Phí phụ thu (nếu có)
1/ Phí đi Tỉnh 500.000 /1 thợ /1 ngày